Országos Nyugdíj Egyesület - Teljes körű tájékoztatás a magyar nyugdíjrendszerről
+36 20 530 6600

Szervezet

Főoldal » Szervezet

 

 

 

Közgyűlés

A Közgyűlés az Egyesület legfőbb szerve, amelyet a tagok összessége alkot. A Közgyűlést évente legalább egyszer össze kell hívni a hely, az időpont és a napirendi pontok közlésével. A tagnyilvántartásban szereplő tagok részére meghívót kell küldeni oly módon, hogy a tagok a meghívót legalább tíz nappal a Közgyűlés időpontja előtt kézhez vehessék.

A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

–        az Egyesület megalakulásának, feloszlásának, más Egyesülettel történő egyesülésének a kimondása;
–        az Alapszabály elfogadása és módosítása;
–        tisztségviselők megválasztása és visszahívása (visszahívásra adhat okot a tisztségviselők etikátlan-, az egyesület érdekeit vagy céljait súlyosan sértő- vagy veszélyeztető magatartása);
–        tagdíj mértékének megállapítása;
–        az Elnökség éves beszámolójának elfogadása;
–        döntés minden olyan kérdésben, amelyet az Alapszabály a Közgyűlés hatáskörébe utal.Elnökség

Az Elnökség az Egyesület ügyintéző és képviseleti szerve.
Az Elnökség két Közgyűlés közötti időszakban vezeti és irányítja az Egyesületet, illetve végrehatja a Közgyűlés döntéseit. Az Elnökség szükség szerint, de évente legalább kétszer ülésezik.

Az Elnökség feladata és hatásköre:

 –        tagsági viszony keletkezésével és megszűnésével kapcsolatos eljárás;
–        a Közgyűlés összehívásával, működésével kapcsolatos előkészítő és a Közgyűlés munkáját elősegítő szervező tevékenység;
–        az Egyesület gazdasági tevékenységével kapcsolatos döntés előkészítő munka, az éves programok, költségvetés megvitatása és elfogadása;
–        az Elnök éves beszámolójának elfogadása;
–        személyzeti munka irányítása;
–        tisztségviselők, ügyintézők beszámoltatása;
–        az Egyesület tagjának kizárásával kapcsolatos eljárás;
–        minden olyan eljárás, amely nem tartozik a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe, és amelyeket az Elnökség hatáskörébe von.

 
Tisztségviselők (Elnök, Alelnökök)

 

Elnök

Az Egyesület Elnökét 5 éves időtartamra a Közgyűlés választja, aki a tevékenységével a Közgyűlésnek felelős. Legfőbb feladata az Egyesület tevékenységének irányítása. Vezeti és irányítja az Elnökség és az apparátus munkáját, felelős az Egyesület gazdálkodásáért. Feladata a Közgyűlés és az Elnökség által hozott határozatok és állásfoglalások végrehajtásának irányítása és ellenőrzése.
 

Alelnökök

Az Elnököt távollétében az Elnökség tagjai, mint alelnökök vagy az alelnökök egyike helyettesítik. Helyettesítés esetén az alelnök(ök) teljes joggal képviseli(k) az Egyesületet, és gyakorolják az Elnök jogait.
A mindennapi működés körébe tartozó kisebb jelentőségű kérdésekben egy-egy alelnök önállóan is jogosult eljárni és az Egyesületet önállóan képviselni.